Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Nota Ekspress P.Am Penggal 1

ada hak milik yang kecil dalam suatu perniagaan
BINA KENDALI PINDAH(PENSWASTAAN)
ambilalih syarikat yang ada masalah kewangan
DANAHARTA NASIONAL BERHAD/MTEN
jadikan Malaysia  pusat serantau bagi pembuatan dan pengedaran kenderaan,
AP(permit import)dihapuskan,
cukai import kereta ASEAN diturunkan,
DASAR   AUTOMOTIF NEGARA
lahirkan usahawan yang berdaya saing,
lahirkan usahawan yang ada integriti,
lahirkan generasi yang aktif,
lahirkan generasi yang bersopan santun,
lahirkan generasi yang berperibadi mulia
DASAR BELIA NEGARA
untuk hasilkan ubat daripada sumber asli,
untuk hasilkan tenaga yang mesra alam,
dapat bangunkan sumber manusia,
contohnya penjagaan kesihatan
DASAR BIOTEKNOLOGI NEGARA
bertujuan pelihara peribadi kebangsaan
DASAR KEBUDAYAAN
bertujuan sediakan sumber manusia untuk bangunkan negara,
dapat wujudkan pasaran bagi keluaran tempatan,
dapat bangunkan sistem infrastruktur,
dapat kukuhkan keselamatan negar,
DASAR KEPENDUDUKAN
supaya sikap kakitangan kerajaan berubah,
supaya struktur pentadbiran kerajaan berubah,
supaya pekerja lebih beretika,
supaya prestasi pengurusan meningkat,
supaya pembangunan meningkat,
dapat atasi masalah etika kerja pekerja,
supaya produktiviti meningkat
supaya pekerja rajin bekerja,
supaya pekerja berdisiplin,
untuk meningkatkan semangat bekerja,
DASAR PANDANG KE TIMUR
supaya rakyat Malaysia bersatupadu,
untuk melahirkan tenaga kerja
DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN
Juga dipanggil RRJP2/rancangan jangka panjang kedua),
tujuannya untuk meningkatkan perpaduan,
DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
supaya pekerja bersikap positif,
pekerja bertanggungjawab dalam pentadbiran,
untuk lahirkan masyarakat yang bermaruah,
untuk lahirkan masyarakat yang ada identiti,
untuk lahirkan masyarakat yang disegani,
DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI iSLAM
kukuhkan keadaan kewangan kerajaan,
dapat kurangkan  defisit belanjawan negara,
dapat rendahkan kadar inflasi,
dapat rendahkan hutang negara,
DASAR PENGURANGAN BEBAN PERBELANJAAN AWAM
bertujuan tingkatkan ekonomi negara,
dapat stabilkan ekonomi negara,
sumber negara digunakan secara optimum,
dapat tingkatkan kadar pertumbuhan ekonomi,
DASAR PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN
bertujuan kurangkan beban kewangan kerajaan,
swasta guna sumber negara secara optimum,
persaingan digalakkan,
dapat tingkatkan produktiviti,
kurangkan peranan kerajaan dalam ekonomi,
dapat pindahkan beban awam kepada swasta,
untuk meningkatkan kualiti,
untuk meningkatkan kecekapan,
supaya swasta dan kerajaan bersaing,
contohnya TNB,TELEKOM MALAYSIA
DASAR PENSWASTAAN
seimbangkan ekonomi bandar dan luar bandar,
dapat wujudkan persekitaran yang kondusif,
DASAR PERBANDARAN
dapat wujudkan peluang pekerjaan,
dapat lahirkan tenaga mahir dalam industri,
dapat elak guna barangan import,
dapat elak guna teknologi luar,
jadikan Malaysia maju dalam industri,
supaya sektor pembuatan berkembang,
kembangkan budaya niaga yang berdaya saing,
DASAR PERINDUSTRIAN
sektor awam dan sektor swasta bekerjasama, 
sektor awam dan swasta berkongsi maklumat,
guna teknologi baru dalam pengurusan supaya
hasil negara meningkat,
anggap Malaysia sebagai suatu perniagaan yang
dimiliki bersama (awam dan kerajaan),
DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA
bertujuan tingkatkan pengeluaran makanan,
bertujuan tingkatkan kualiti makanan,
supaya sektor pertanian boleh bersaing,
dapat tingkatkan sekurit makanan,
dapat hasilkan sumber yang baru,
untuk memulihara dan menggunakan sumber asli,
dapat hubungkan sektor pertanian dan
perindustrian,
DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA/DPN3
sains dan teknologi digunakan untuk majukan
ekonomi,
untuk sejahterakan rakyat,
untuk kedaulatan negara,
DASAR SAINS & TEKNOLOGI
dasar pro barat kerana diancam oleh komunis
dan Indonesia, 
DASAR LUAR TUNKU ABDUL RAHMAN
untuk pemindahan pengetahuan baru,
untuk pemindahan teknologi baru,
eksport digalakkan,
pasaran diluaskan ke luar negara,
DASAR SOGOSOSHA
utk seimbangkan pembangunan fizikal dan rohani,
untuk lahirkan masyarakat maju,
lahirkan masyarakat yang mantap sosial,ekonomi
dan teknologinya,
anggota masyarakat diberi peluang untuk
kembangkan potensi diri secara optimum,
terasnya ialah Perlembagaan Persekutuan dan
Rukunegara,
bertujuan capai Wawasan 2020,
memastikan keperluan asas individu,keluarga dan
masyarakat dipenuhi,
untuk membangunkan dan memperkasakan insan
sepanjang hayat,
DASAR SOSIAL NEGARA
untuk lahirkan masyarakat yang bermaklumat
DASAR TELEKOMUNIKASI NEGARA
untuk tingkatkan mutu perkhidmatan,
dapat hapuskan diskriminasi dalam perkhidmatan
DASAR WANITA NEGARA
untuk tingkatkan pengetahuan,
untuk tingkatkan pengeluaran,
dapat hasilkan barangan dan perkhidmatan yang 
boleh bersaing,
DASAR WAWASAN NEGARA
untuk menghasilkan produk baru yang produktif,
untuk menghasilkan kemahiran yang produktif,
untuk membangunkan teknologi maklumat,
untuk membangunkan telekomunikasi,
lahirkan tenaga buruh yang berpendidikan tinggi,
K-EKONOMI/PELAN INDUK EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN
dapat kurangkan pengimportan barangan
KEMPEN BELILAH BARANGAN BUATAN MALAYSIA
kemudahan infrastruktur dibina oleh swasta dan
diserahkan kepada kerajaan selepas tamat
tempoh konsesi
KONTRAK PENGURUSAN(PENSWASTAAN)
memberi khidmat
tiada hak milik
PAJAKAN(PENSWASTAAN)
untuk meningkatkan pembangunan insan,
dapat perbanyakkan industri  berat,
untuk tingkatkan pendapatan negara,
PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 3(PIP3)
untuk kurangkan pengangguran,
kurangkan kesan kepada pendapatan isi rumah
PELAN PEMULIHAN EKONOMI NEGARA
memberi khidmat,
tanpa hak milik,
contohnya penswastaan tempat letak kereta
PENJUALAN ASET(PENSWASTAAN)
untuk kukuhkan industri kecil dan sederhana,
untuk melahirkan sumber  manusia yang ada  ilmu
pengetahuan sains dan teknologI,
RMK 9
punca pendapatan negara,
contohnya pelancongan kesihatan,
contohnya pusat kecemerlangan pendidikan
SEKTOR PERKHIDMATAN

No comments:

Post a Comment