Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Nota Penggal 1

1.1 Negara
1.2 Negara Berdaulat
1.3 Sistem Kerajaan
1.4 Pembentukan Malaysia


Tarkrifan Negara

i. Suatu kelompok masyarakat yang mendiami sebuah wilayah fizikal yang mempunyai sempadan dan ditadbir oleh sebuah kerajaan.

ii. Sebuah wilayah tertentu yag diidami oleh sesuatu bangsa dan mempunyai institusi pemerintahan yang berkesan.

iii. Satu masyarakat atau komuniti yang mendiami sesebuah kawasan atau wilayah secara tetap dan diperintah oleh sebuah kerajaan.


No comments:

Post a Comment