Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Monday, November 1, 2010

Laras Sains Pengajian Am Kertas 2

http://www.tutor.com.my/estidotmy

Pengetahuan Am khususnya tentang sains amat penting kepada pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan STPM. Soalan bahagian B bagi mata pelajaran Pengajian Am Kertas 2, mengemukakan dua soalan tentang isu-isu sains. Oleh yang demikian saya mencadangkan agar pelajar-pelajar calon STPM selalu membaca laman web seperti yang anda nampak di atas. Sekali lagi saya menyeru, gunakanlah kemudahan internet yang diberikan oleh ibu bapa atau pihak sekolah untuk meningkatkan tahap pengetahuan am anda. Selamat belajar.

No comments:

Post a Comment