Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Friday, November 30, 2012

PBS: Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) baru diperkenalkan dalam sistem pentaksiran pendidikan negara ini. PBS dirancang, dibina, ditadbirkan, diskor dan dilaporkan oleh guru. Perubahan kepada sistem pentaksiran ini memberikan cabaran yang besar kepada guru. Penerbitan buku ini diharapkan dapat membantu guru menghadapi cabaran ini dalam menjalankan tugas mereka sebagai pengajar dan pentaksir dalam bilik darjah. Kandungan buku ini memperkenalkan konsep-konsep dalam PBS, iaitu kesahan, kebolehpercayaan, item, instrumen, standard pembelajaran, standard prestadi, instruksi pengajaran dan rubrik penskoran. Selain itu, guru juga dibimbing untuk merancang pengajaran dan pentaksiran terutamanya dalam kaedah pembinaan item yang sesuai untuk mentaksir murid dan mengumpulkan evidens. Melalui pendedahan ini, diharapkan guru dapat meningkatkan kualiti PBS dan membantu menjayakan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah di sekolah.

Dr Zainuriyah Abdul Khatab


1 comment:

  1. saya kt melaka.. dah merata kedai buku saya pegi.. tp x der.. cmana nak dapatkan?

    ReplyDelete