Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Sunday, October 13, 2013

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) adalah satu kaedah penilaian yang menilai kompetensi dan potensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) berdasarkan konsep Tugas dan Tempat Bertugas (Job-Based and Work Place) mengikut standard prestasi yang ditetapkan selaras dengan Program Transformasi Kerajaan (GTP 2.0) dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025.
PBPPP merupakan penilaian baru bagi menggantikan PTK yang lebih memfokus kepada elemen pembangunan kompetensi berasaskan gred dan jawatan serta mengambil kira keunikan pelbagai skim perkhidmatan bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan JPA.
Berdasarkan keputusan mesyuarat Pra-DTF (Delivery Task Force) bertarikh 18 September 2013, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) telah bersetuju bahawa PBPPP kumpulan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) akan dilaksanakan sepenuhnya bermula pada tahun 2015.

 
Matlamat PBPPP adalah untuk membuat penilaian menyeluruh yang menggabungjalinkan kompetensi dan keberhasilan PPP dalam usaha meningkatkan kecekapan dan komitmen bagi melahirkan PPP berprestasi tinggi untuk mendukung aspirasi ke arah pendidikan berkualiti tinggi serta negara maju.
PBPPP diasaskan daripada Standard Prestasi yang merupakan dokumen piawai kompetensi teras dan profesional yang perlu dicapai oleh PPP mengikut bidang/tugas berdasarkan satu penanda aras yang ditetapkan.
Komponen PBPPP terbahagi kepada dua iaitu Penilaian Kompetensi dan Keberhasilan. Penilaian kompetensi terdiri daripada 4 dimensi iaitu Nilai Profesional, Pengurusan Aktiviti, Sumbangan dan Kemahiran serta digabungkan dengan keberhasilan bagi melibatkan dimensi keberhasilan sahaja.

No comments:

Post a Comment