Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Wednesday, August 1, 2012

Persamaan Dalam Politik


Ada dua pendapat dalam persamaan politik, iaitu kepentingan sistem politik berubah dan sistem politik boleh diubahsuai mengikut kehendak seseorang. Sebab-sebab mengapa sistem politik tidak sama rata disebabkan terdapatnya fungsi-fungsi yang istimewa dalam masyarakat di mana ia membawa kepada perbezaan sumber-sumber politik.

Warisan yang berbeza di mana tidak semua orang menggunakan sumber-sumber yang sedia ada, iaitu secara biologi atau sosial dalam kehidupan mereka. Pengalaman yang berbeza berupa rangsangan atau tujuan dalam masyarakat, perbezaan dalam tujuan dan rangsangan yang menggalakkan masyarakat menjadi individu yang sempurna dan istimewa.

Pembahagian pengaruh politik adalah tidak sama rata antara ahli-ahli kerana kawalan yang dikenakan ke atas sumber-sumber politik tersebut. Ahli-ahli politik sering mempunyai pendapat yang bercanggah dengan pihak kerajaan. Dalam sistem politik persetujuan dan bantahan merupakan perkara yang penting. Kerajaan biasanya menggunakan kuasa dan legitimasi untuk mengawal keadaan. Dapatlah disimpulkan bahawa kuasa dan pengaruh berkait rapat. Kuasa dan pengaruh memainkan peranan agar seseorang pemimpin terus berkuasa atau sebaliknya. Memang seseorang itu tidak dapat lari daripada menggunakan pengaruh apabila dia berkuasa kerana pengaruh penting untuk meninggikan lagi tingkat kuasa yang dimilikinya.

Sumber : K.Ramanathan, Asas Sains Politik, Fajar Bakti Sdn.Bhd.2002

No comments:

Post a Comment