Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Wednesday, June 5, 2013

Sains Sukan

Sains Sukan merupakan satu cabang dalam sains yang mengkaji tindak balas manusia terhadap aktiviti fizikal. Bidang ini merangkumi Kinesiologi, Biomekanik, Anatomi dan Fisiologi, serta bidang sains pemakanan. Seterusnya digabungkan dengan bidang pengurusan, sosiologi dan psikologi dalam sukan. Sains Sukan bukanlah satu bidang khas yang hanya melatih seseorang supaya menjadi cergas dan cerdas dalam melakukan sesuatu aktiviti sukan, sebaliknya ia membantu memahami tindak balas badan manusia terhadap organ, sistem saraf, sistem otot,dan mengenalpasti tahap tenaga yang digunakan oleh badan ketika melakukan aktiviti sukan. Dalam erti kata lain, Pendidikan Jasmani adalah satu amalan untuk meningkatkan teknik bersukan, manakala sains sukan adalah bertujuan menyampaikan ilmu pengetahuan tentang perkaitan badan dan sukan.

No comments:

Post a Comment