Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Friday, January 15, 2010

Guru Akademik Tingkatan Enam

A. Interaksi Dalam Bilik Darjah ( Interaksi dengan Pelajar )

1. Akademik (16 hingga 24 jumlah waktu mengajar seminggu )
2. Kokurikulum ( 2 waktu seminggu )
3. Penyelidikan / Konsultasi ( 2 waktu seminggu )
4. Kolkium ( 2 waktu seminggu )

B> Tugas Luar Bilik Darjah ( Tanpa Interaksi dengan Pelajar )

1. Persediaan / Lesson plan ( 4 waktu seminggu )
2. Penyelidikan ( 3 waktu seminggu )
3. Penilaian dan Pentaksiran ( 6 waktu seminggu )
4. Penggubalan Item ( 2 waktu seminggu )

Sumber : KPM

No comments:

Post a Comment