Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Tuesday, January 19, 2010

Kenapa bah! belum berubah!

Jika dihitung-hitung umumnya ramai di kalangan kita tahu bahawa sudah lebih 50 tahun negara
kita mencapai kemerdekaan. Kalau umur manusia, kira sudah dewasa dan matang. Tapi adakah pengurusan sistem persekolahan di negara ini, sudah berubah ke arah pengurusan yang bertambah maju ke hadapan, atau bertambah mundur ke belakang. Sejak tahun 1970-an dan sehingga ke hari ini, tahap pengurusan sistem persekolahan di negara ini masih perlahan dan tidak keterlaluan jika saya mengatakan bahawa ianya masih jauh ketinggalan.

Antara perkara yang sudah lama dicadangkan tetapi belum dilaksanakan malah belum profesional pelaksanaannya.

1. Pengurusan kegiatan kokurikulum.
= Masih ramai guru yang belum mempunyai kepakaran tinggi dalam bidang kejurulatihan.
= Masih ramai guru yang tidak minat mengurus aktiviti kokurikulum.
= Penganjuran aktiviti sukan tidak mencapai standard negara maju.

2. Penempatan guru-guru sains sukan.
= Kebanyakan guru-guru yang baharu posting bukan opsyen sains sukan.

3. Nasib mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
= dianggap mata pelajaran tidak penting oleh kebanyakan sekolah luar bandar kerana
masalah padang dan kurangnya kelengkapan alat permaianan.
= ada pentadbir sekolah yang sanggup mengganti mata pelajaran PJK dengan mata pelajaran
lain demi untuk meningkatkan peratus lulus peperiksaan awam.
= guru mengajar bukan opsyen PJK, akibatnya ramai yang mengajar secara PJJ.

4. Penyalahgunaan wang oleh pegawai yang dilantik ( Pentadbir sekolah, pentadbir PPD)

No comments:

Post a Comment