Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Tuesday, July 9, 2013

Golongan Kata

Kata dapat digolongkan kepada empat golongan iaitu, KATA NAMA, KATA KERJA, KATA ADJEKTIF dan KATA TUGAS.

No comments:

Post a Comment