Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Tuesday, July 9, 2013

KATA NAMA


  • Kata yang digunakan untuk menamakan manusia, binatang, tempat, benda atau konsep.
  • Kata nama terdiri daripada Kata Nama Am dan Kata Nama Khas.

No comments:

Post a Comment