Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Monday, July 18, 2011

Makna DISIPLIN


Umumnya para ahli akademik bersetuju bahawa dalam sesebuah institusi persekolahan, aspek disiplin merupakan perkara yang amat penting jika ingin cemerlang dalam pencapaian akademik dan kegiatan ko-kurikulum. Sekolah yang tidak diurus dengan baik adalah cerminan tahap disiplin para penghuninya yang rendah. Persoalan disiplin bukan sahaja merujuk kepada tingkah laku pelajar, sebaliknya di kalangan guru juga harus melihat disiplin itu sebagai sesuatu yang secara langsungnya wujud dalam peribadi masing-masing.

Banyak sekolah mencipta slogan-slogan yang menjurus kepada soal pentingnya disiplin dalam kehidupan manusia. Misalnya "Disiplin Teras Kejayaan" "Disiplin Asas Kecemerlangan" dan sebagainya. Apakah disiplin hanya wujud di dalam sekolah. Apakah disiplin tidak perlu di rumah, di pejabat, di jalan raya. Banyak perkara yang manusia lakukan di dunia ini memerlukan tahap disiplin yang tinggi untuk memperoleh kejayaan.

Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pendidikan (1979) menjelaskan bahawa disiplin itu bermakna:

1. Kesanggupan seseorang itu bekerja ataupun membuat sesuatu dengan cukup tertib.
2. Kesanggupan menghormati hak individu lain.
3. Kesanggupan mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain.
4. Kesanggupan menghormati antara satu dengan lain dan mempunyai semangat tolong-menolong.
5. Kesanggupan membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat.

No comments:

Post a Comment