Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Sunday, July 17, 2011

Tahun Penggalakkan Sains dan Matematik

Dalam menghadapi cabaran era globalisasi seterusnya bersaing dengan negara-negara maju, Malaysia memerlukan masyarakat yang memiliki tahap kesedaran dalam bidang sains dan matematik yang tinggi.Melalui pembudayaan sains dan matematik dalam diri setiap rakyat, Malaysia mampu menghasilkan kekayaan, menjana ilmu serta menjadikan negara semakin maju dan berpendapatan tinggi.

Selaras dengan hasrat itu, MOSTI dengan kerjasama Kementerian Pelajaran baru-baru ini telah melancarkan program Tahun Penggalakkan Sains dan Matematik (TPSM) 2011.
Ia bertujuan memupuk minat serta mempertingkatkan kesedaran dan pembudayaan sains dan matematik di segenap lapisan masyarakat.
Bidang sains dan matematik adalah sesuatu yang menarik, mencabar, penting dan mampu menyelesaikan pelbagai masalah dan cabaran yang dihadapi manusia.
Malaysia telah mencatatkan kejayaan dalam sistem pendidikan sejak 50 tahun lalu, namun kejayaan pendidikan negara telah ketinggalan berbanding dengan negara-negara seperti Singapura, Hong Kong dan Korea.Terdapat perbezaan jurang kejayaan pendidikan yang membimbangkan di antara pelajar negara ini.

Pada tahun 2007, 20 peratus daripada pelajar negara ini gagal mencapai tahap minimum dalam Trends In International Mathematics and Science Study (TIMSS) dalam kedua-dua mata pelajaran tersebut berbanding lima hingga tujuh peratus pada tahun 2003.
Manakala laporan enrolmen peringkat menengah di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan pada 30 Jun 2010 mencatatkan terdapat nisbah perbezaan yang besar mengikut komposisi jantina dan aliran pilihan pembelajaran.

Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada Utusan Malaysia,2011.

No comments:

Post a Comment