Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Monday, June 14, 2010

Pengajian Am : Cara Menyemak Jawapan Calon Dalam Bahagian Graf

Bahagian D

Teknik yang paling cepat menyemak dan memberi markah kepada jawapan pelajar ialah:

SALAH MEDIA potong 14 markah

TIADA/SALAH TAJUK potong 9 markah

TIADA / SALAH PETUNJUK potong 9 markah

TIADA NILAI % / SALAH NILAI potong 9 markah

TIDAK SIAP MEDIA potong 12 markah

1 comment: