Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Wednesday, September 22, 2010

Kepimpinan cemerlang, sekolah terbilang

PENGETUA dan guru besar yang cemerlang dalam memimpin barisan warga pendidik di sekolah masing-masing biasanya berjaya membentuk sebuah sekolah berkualiti daripada semua aspek seperti akademik dan kokurikulum, termasuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas untuk meningkatkan penghasilan pelajar berilmu.

Berikut adalah kertas kerja Pengetua SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baharu, Kedah, Azizan Khasmis bertajuk Sekolah Berkualiti Melalui Kepimpinan Instruksional yang turut menyatakan bahawa hasil kajian Institut Aminuddin Baki (IAB) menunjukkan bahawa sekolah yang cemerlang adalah hasil daripada pengetua atau guru besar yang berkualiti.

Sekolah berkualiti ialah sekolah yang mencapai kejayaan melebihi sasaran dalam semua aspek terutama bidang akademik. Di Malaysia, perbincangan mengenai topik ini dibuat di satu seminar iaitu Seminar Sekolah Berkesan di IAB pada 1995. Bagaimanapun sekolah berkualiti menjadi topik perbincangan kerana ia membabitkan unsur kepuasan pelanggan. Sekolah berkualiti wujud disebabkan kepimpinannya yang berkualiti iaitu kepimpinan Instruksional.

Lazimnya sekolah yang mencapai kejayaan melebihi sasaran memiliki satu set budaya pengurusan dan amalan kepimpinan yang unggul. Peter Mortimore (1995) menggariskan bahawa sebuah sekolah berkualiti ditentukan faktor berikut:

Pemimpin sekolah bertindak secara profesional. •Mempunyai wawasan dan matlamat dikongsi bersama. •Wujud suasana dan persekitaran menyokong pengajaran dan pembelajaran. •Sekolah memberi tumpuan lebih terhadap pengajaran dan pembelajaran. •Guru mengamalkan pengajaran bermatlamat. •Sekolah mempunyai harapan tinggi terhadap murid. •Mengamalkan sistem pengukuhan positif. •Mengamalkan pemantauan sistematik. •Memberi hak dan tanggungjawab setimpal di kalangan murid. •Wujud perkongsian rumah-sekolah mantap. •Sekolah wujud sebagai sebuah organisasi pembelajaran mantap.

petikan daripada : www.pendidik.com.my

No comments:

Post a Comment