Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Monday, September 20, 2010

Sebab Pelajar Tidak Minat Mata Pelajaran Sejarah

Saya ingin berkongsi pengetahuan tentang tajuk di atas, yang baharu saya baca dalam Majalah Pendidik September 2010. Menurut penulis, antara beberapa sebab mengapa pelajar tidak begitu minat dengan subjek Sejarah ialah;

1. Sejarah adalah belajar tentang tokoh yang sudah mati dan tidak pernah dikenali.
2. Pelajar memberi anggapan bahawa kerjaya yang berkaitan dengan sejarah tidak menjamin
masa depan mereka.
3. Pelajar merasakan mereka dipaksa membaca dan mengingati banyak fakta yang berulang-ulang
sejak Tingkatan satu hinggalah ke Tingkatan Lima.
4. Pemberian markah folio tidak diambil kira dalam PMR. pelik tapi benar!
5. Kelas Tingkatan 4 dan 5 lebih banyak memberi tumpuan kepada membaca untuk lulus SPM.
6. Buku teks Sejarah kurang menarik untuk dibaca.
7. Cara pengajaran guru yang membosan (banyak cakap atau bercerita).

No comments:

Post a Comment