Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Saturday, December 4, 2010

Adakah Anda Manusia Seperti Ini?


Sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah suatu yang relatif. Tidak ada pengukur sebenar yang boleh mengukur kekayaan sebenar. Ada orang yang dikatakan kaya, pada hal dia sebenarnya seorang miskin. Ada orang lain pula, pada zahirnya miskin, tetapi dia adalah kaya. Ada orang kaya harta, tetapi miskin budi pekerti, yang lain pula kaya budi pekerti tetapi miskin harta benda. Ada orang kaya ilmu, kaya pahala, kaya kawan rakan, kaya budi, kaya pingat, kaya anak pinak dan sebagainya. Tetapi semuanya itu tidak menjadi ukuran kekayaan dan kemiskinan. Hari ini manusia lebih banyak mementingkan harta benda (dunia) sehingga sanggup melakukan apa sahaja yang boleh menjadikannya kaya di dunia.

No comments:

Post a Comment