Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Monday, December 13, 2010

Pengurusan Panitia

1. Fail Induk
1.1 surat-surat perhubungan luar

2. Fail Sukatan Pelajaran
2.1 sukatan pelajaran
2.2 huraian sukatan pelajaran
2.3 rancangan pelajaran tahunan
2.4 senarai buku rujukan
2.5 pekeliling ikhtisas yang berkaitan

3. Fail Mesyuarat
3.1 surat panggilan mesyuarat
3.2 minit mesyuarat

4. Fail Program Kecemerlangan
4.1 peranangan program
4.2 perlaksanaan program

5. Fail Keputusan Ujian dan Peperiksaan
5.1 analisa keputusan peperksaan peringkat sekolah
5.2 analisa peperiksaan mata pelajaran dalam peperiksaan umum
5.3 analisa pencapaian mata pelajaran peringkat sekolah
5.4 headcount
5.5 postmortem

6. Fail Penyeliaan
6.1 Jadual penyeliaan / pencerapan
6.2 Laporan penyeliaan pengetua/guru besar
6.3 Laporan penyeliaan Guru penolong kanan
6.4 Laporan penyeliaan rakan sejawat

7. Fail Pemeriksaan Buku Latihan
7.1 Jadual pemeriksaan buku latihan

8. Fail Aktiviti Ko-Kurikulum
8.1 surat-menyurat ko-kurikulum /akademik
8.2 Laporan ringkas aktiviti

9. Fail Bank Soalan

10. Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran

No comments:

Post a Comment