Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Saturday, May 7, 2011

Mutiara Kata Pencetus Minda

"Merangkak tetapi berjaya mencapai cita-cita lebih baik daripada berlari, tetapi putus di tengah jalan"

"Berfikir ialah tanda hidup dan berlainan pendapat ialah alamat wujudnya kemajuan pada diri masing-masing"

"Orang yang membinasakan orang lain untuk kepentingan diri sendiri telah melakukan kejahatan yang amat keji"

"Dengki adalah perosak, merosakkan hubungan bangsa dan keluarga walaupun bersaudara kandung"

"Malu, lemah lembut dan tawaduk ialah sebaik-baik perhiasan bagi kaum wanita"

"Mahkota adab dan sopan santun lebih tinggi nilainya daripada mahkota yang bertakhtakan ratna mutu manikam"

No comments:

Post a Comment