Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Friday, May 6, 2011

Pentingnya membuat keputusan yang bijak.


Kita perlu membuat keputusan setiap hari. Malah kebanyakan kita membuat berpuluh-puluh keputusan sehari tanpa disedari secara langsung. Keadaan ini akan menjadi bertambah nyata sekiranya kita terlibat dengan pengurusan sesuatu operasi di tempat kerja. Sekiranya kita terlibat dengan kelompok pembuat keputusan, maka lebih banyak proses membuat keputusan akan dialami. Namun, adakah kita menyedari tentang proses ini?

Antara keputusan penting yang dibuat, sebahagianya akan mempengaruhi kehidupan seseorang sepanjang hayat. Keputusan dalam hal pendidikan, kerjaya, perkahwinan, kediaman, pelaburan dan persaraan adalah penting dan memerlukan pertimbangan yang teliti.

Suatu hakikat yang perlu disedari ialah kenyataan bahawa masalah untuk membuat keputusan bukan berpunca daripada keputusan itu sendiri. Sebaliknya masalah timbul mengikut cara kita mentafsirkan keputusan. Apabila terpaksa membuat keputusan, kita biasanya akan teraba-raba mencari jawapan. kadangkala dalam pencarian itu, kita akan hilang pertimbangan dan mengambil keputusan yang kita sendiri tidak yakini. Akhirnya masalah yang kecil akan menjadi bertambah besar dan sering kali membawa kerugian yang berlipat ganda.

No comments:

Post a Comment