Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Tuesday, June 14, 2011

Contoh Karangan Pelajar Yang Malas Membaca

Negara Malaysia sangat beruntung kerana mempunyai kehidupan bermasyarakat yang berbilang kaum. Perpaduan yang terjalin amat penting supaya kita dapat hidup dengan aman dan damai. Walau bagaimanapun,kehidupan berbilang kaum seperti inilah yang mempunyai banyak cabaran dan dugaan. Sehubungan dengan itu, pelbagai strategi perlu dilaksanakan agar perpaduan di Malaysia dapat dikekalkan.

Konsep Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Datuk Najib Tun Abd.Razak perlulah dilaksanakan dengan baik dan perlu sering dilakukan.Perkara ini perlu dilakukan kerana ia dapat mengeratkan hubungan silaturrahim antara kaum di Malaysia. Konsep Satu Malaysia yang berslogan 'Menjana Transformasi Negara' penting untuk perubahan kepada perpaduan yang berbilang kaum. Pelbagai program yang berteraskan konsep satu Malaysia perlu dilaksanakan seperti program kesenian dan kebudayaan.

Sumber: Skrip Jawapan Pelajar

No comments:

Post a Comment