Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Thursday, May 20, 2010

Format Soalan STPM

KERTAS 900/1 ( SOALAN OBJEKTIF)

Jumlah soalan 60 ( 45 soalan kenegaraan dan 15 soalan penyelesaian masalah)

Markah 60

Wajaran 37.5%

Masa 2 jam


KERTAS 900/2 (SOALAN ESEI)

Jumlah soalan 10 (Jawab 1 soalan Bahagian A, B, D, E dan 2 soalan Bahagian C )

Markah 100 (Bahagian A 25, Bahagian B 25, Bahagian C 20, Bahagian D 15 , Bahagian E 15 )

Wajaran 62.5%

Masa 3 jam

No comments:

Post a Comment