Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Sunday, October 17, 2010

Fungsi dan Peranan Pemimpin Sekolah

  • Menentukan arah dan matlamat
  • Mencipta wawasan
  • Menggembleng sumber manusia
  • Berkomunikasi dengan individu yang penting
  • Menurunkan kuasa
  • Menjadi sumber ilham
  • Memberi dorongan
  • Memupuk semangat
(Sumber:Majalah Pendidik Julai 2010)

No comments:

Post a Comment