Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Sunday, March 13, 2011

Kematangan Fikiran Penentu Kualiti Karangan STPM


Jika dicampur markah bahagian A (25m) + bahagian B (25m) + bahagian C (20m), jumlah ketiga-tiga bahagian ini membawa 70% daripada 100% markah peperiksaan. Selebihnya 30% daripada bahagian D dan bahagian E. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru yang mengajar Pengajian Am kertas 2, para pelajar gagal mendapatkan markah yang baik pada bahagian A,B dan C.

Antara punca yang dikenalpasti ialah pelajar menghasilkan karangan yang kurang bermutu atau lebih tepat penulisan calon tidak menepati standard pelajar Pra Universiti. Karangan yang ditulis masih menampakkan gaya penulisan dan pemikiran individu yang belum matang.

Menurut Jeniri Amir (Pensyarah Universiti Malaysia Sarawak) “Sesiapa yang hendak maju dan mahir sebagai penulis perlu memiliki sikap positif seperti rajin membaca, menyayangi bahasa, analitis, suka mendengar dan menyoal serta beberapa lagi memastikan kemahiran, pengalaman dan pengetahuannya dapat dipertingkatkan dalam rangka meningkatkan mutu penulisannya”.

No comments:

Post a Comment