Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Thursday, March 31, 2011

Facebook : Majalah Dewan Masyarakat


"Pembelajaran Sepanjang Hayat kini bertambah seronok dengan kemajuan Teknologi ICT. Semua orang boleh meningkatkan ilmu pengetahuan walau di mana merela berada, yang penting sikap ingin maju dan bijaksana itu harus tumbuh subur dalam sanubari diri kita masing-masing.

Hari ini seperti biasa keinginan untuk berkongsi pengetahuan dengan orang lain terutamanya para pelajar, saya "terakses" maaf kalau perkataan ini belum wujud dalam kamus Dewan Bahasa., terakses domain "Facebook Majalah Dewan Masyarakat". Saya sangat berterima kasih kerana wujudnya laman sosial yang sangat berguna sebagai bahan rangsangan minda kepada para pelajar khususnya calon-calon peperiksaan SPM dan STPM. Gunakanlah laman facebook ini untuk membaca seberapa banyak pengetahuan yang anda suka. "Rajin Membaca Luas Pengetahuan". Semoga perkongsian ilmu ini meningkatkan lagi penggunaan ICT (facebook) sebagai medium kecemerlangan akademik generasi pelajar di negara ini.

No comments:

Post a Comment