Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Monday, March 28, 2011

Graf Garis Memesong


Graf garis memesong digunakan bagi menunjukkan adanya perubahan pembolehubah yang mempunyai nilai positif dan nilai negatif dalam sesuatu jangka masa yang tertentu.

No comments:

Post a Comment