Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Wednesday, April 27, 2011

180 Minit Pengajian Am Kertas 900/2


Bahagian A = 40 Minit

Bahagian B = 40 Minit

Bahagian C = 20 Minit

Bahagian D = 40 Minit

Bahagian E = 40 Minit

Kalau pelajar mengambil masa yang lama untuk menyiapkan karangan pada bahagian A dan B, misalnya 60 minit x 2 = 120 minit. Baki untuk menjawab 3 soalan lain tinggal 60 minit sahaja. Kegagalan pelajar menggunakan masa 3 jam yang diberikan akan menyebabkan ramai yang tidak siap untuk lima soalan setiap satu daripada bahagian A,B,C,D,E. Ini adalah cadangan dan hasil pengalaman mengajar Pengajian Am kertas 2.

No comments:

Post a Comment