Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Thursday, April 21, 2011

Pelajar Sekolah : Suka dan Tidak Suka


SUKA
1. Aktiviti kokurikulum
2. Guru yang baik dan memahami
3. Sekolah yang besar, bersih dan cantik
4. Tempat menimba ilmu
5. Guru yang mempercayai pelajar
6. Guru yang bertanggungjawab dan tegas
7. Guru yang adil
8. Guru yang mahir dalam kaedah mangajar yang baru
9. Pengetua yang baik dan bertanggungjawab
10. Pengawas yang bertanggungjawab
11. Sekolah yang lengkap kemudahannya
12. Persekitaran yang baik
13. Pelajar yang berdidiplin
14. Pelajar yang baik dan bertanggungjawab

TIDAK SUKA
1. Guru yang terlalu tegas, tidak adil dan tidak bertanggungjawab
2. Guru disiplin yang tidak adil
3. Peraturan yang ketat
4. Sekolah yang bising dan kotor
5. Perhimpunan sekolah
6. Pelajar yang jahat/pelajar yang bergaduh
7. Kurang penekanan kepada aktiviti kokurikulum
8. Tandas kotor
10. Kurang kemudahan sekolah
11. Guru yang tidak memahami, tidak berkemahiran, selalu mengkritik
12. Guru yang tidak masuk kelas
13. Pengetua yang tidak mesra dan terlalu tegas

Sumber dipetik daripada : Prof.Madya Datin Dr.Sharifah Md.Nor, Keberkesanan Sekolah: Satu Perspektif Sosiologi,Universiti Putra Malaysia,2000.

No comments:

Post a Comment