Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Wednesday, April 13, 2011

Nota Bahagian E : Mentafsir Data Dalam Jadual

Bahagian E memperuntukkan 15 markah kepada calon STPM. Biasanya soalan untuk bahagian ini ialah nombor 9 . Manakala soalan nombor 10 ialah Carta Aliran atau Gambarajah.

Untuk soalan 9, calon akan ditanya berdasarkan Jadual atau Media Grafik (Carta Pai, Graf Bar atau Graf Garis). Data dalam bentuk jadual adalah soalan yang popular dan boleh dikatakan setiap tahun. Data atau isi jawapan calon berdasarkan jenis-jenis pola.

Jenis-jenis pola perubahan data:

1. Pola meningkat

2. Pola menurun

3. Pola tidak konsisten

4. Pola tidak berubah

Perbandingan data:

1. data tertinggi

2. data terendah

Untuk lebih mudah saya cadangkan pelajar menggunakan singkatan ini IBAS.

I = Isi ( merujuk kepada jenis pola )

B = Bukti data ( merujuk kepada angka atau peratus dalam data )

A = Analisis data ( merujuk kepada data yang berubah berdasarkan tahun )

S = Sebab ( beberapa sebab/alasan yang relevan dengan isu dalam jadual )


Masa menjawab soalan bahagian ini sekitar 40 - 50 minit sahaja.

No comments:

Post a Comment